ล่ามไทย-ญี่ปุ่น(จังหวัดภูเก็ต) โดย คุณ เรย์โกะ

  เป็นผู้ทำหน้าที่ประสานงานเรื่องราวต่างๆให้กับคนญี่ปุ่น โดยล่ามมีความเชี่ยวชาญ สามารถสื่อสารได้อย่างล่องแคล่ว พร้อมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุน ให้คุณดำเนินการเจรจาทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

  มีประสบการณ์ทำงานล่าม มาแล้ว 20 ปีในจังหวัดภูเก็ต และเรายังสนับสนุนในการเป็นล่ามให้กับพื้นที่ต่างๆในภาคใต้ของประเทศไทยอีกด้วย เช่น ในพื้นที่จังหวัด พังงา , กระบี่ , สุราษฎร์ธานี และจังหวัดอื่นๆในประเทศไทย

  ผลงานความสำเร็จในการเป็นล่าม ได้แก่ งานบันเทิง งานวัฒนธรรม การศึกษา งานชุมชน งานสถาปัตยกรรม งานวิจัยสำรวจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่น และงานทางด้านกฎหมายที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการ เป็นต้น

  บริการเสริมในงานล่าม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดเตรียมที่พัก , ยานพาหนะ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่มีการเจรจาทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ในประเทศไทย

ค่าบริการล่ามและการติดต่อประสานงานต่างๆ  มีดังนี้
อัตราค่าบริการ 8 ชั่วโมง  ราคาเริ่มต้น  5,000 บาท
อัตราค่าบริการ ครึ่งวัน     ราคาเริ่มต้น  3,000 บาท

กรุณาติดต่อล่วงหน้า เพื่อทำการพิจารณาประเภทของงาน เพราะเราตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

ติคต่อได้ที่: mail@jandrphuket.com   Mobile :080-5197770

other01

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.